מה אתם צריכים לשאול את הלקוח שמתלונן על המחיר שלכם.
נכון אתם צריכים להיות מספיק בטוחים במה שאתם עושים כדי שהשאלה תשאל בביטחון, ברוגע
ושתעשה את ההבדל בין להפסיד מכירה או לסגור את העסקה.
תזכרו שכעל התנגדות זה תחילה בריאה של תהליך מכירה.